четверг, 7 февраля 2013 г.

Бюро кредитных историй - изменения в законодательстве Украины


Далее - языком оригинала (украинский)

01 жовтня 2012 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності бюро кредитних історій» (законопроект № 10292).
Цей Закон вносить зміни та доповнення до законів «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та «Про державну податкову службу України».Законом запроваджується єдиний державний реєстр кредитних історій, порядок його ведення та необхідність надання від бюро кредитних історій до такого реєстру інформації про реєстрацію нових кредитних історій та внесення змін до існуючих кредитних історій. Також, на органи державної податкової служби покладається обов’язок надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади, органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та бюро кредитних історій відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» в електронному вигляді у режимі реального часу.

Слід відзначити, що Законом встановлюється можливість надання кредитному бюро інформації з Державного реєстру фізичних собі - платників податків як на підставі порядку, розробленого Кабінетом Міністрів України, так і на підставі договору між бюро кредитних історій та Держателем відповідного реєстру.
Щодо першого варіанту - на сьогоднішній день такий порядок Кабінетом міністрів не розроблений. Щодо надання інформації відповідно до укладених договорів, то в кожному випадку можуть встановлюватись індивідуальні умови взаємодії між бюро кредитних історій та Держателем відповідного реєстру, тому вірогідна ситуація, коли різні бюро кредитних історій будуть отримувати різний обсяг інформації. Враховуючи той факт, що інформація за договором буде надаватись на оплатній основі, можливі корупційні зловживання при укладенні та виконанні такого договору.
Законом створюється Державний реєстр кредитних історій - єдина державна інформаційна система, яка забезпечує збір, накопичення та обробку відомостей про наявність кредитної історії конкретного суб’єкта у бюро. За задумами автору законопроекту створення єдиного реєстру кредитних історій дозволить більш повно та детально аналізувати фінансовий стан позичальника та зменшити можливість щодо шахрайства з фінансовими ресурсами.

Однак бажаємо наголосити на певні моменти, що автором Закону свідомо або випадково залишені поза увагою.
1.     У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що він не потребує додаткових витрат з бюджету. Водночас для функціонування Державного реєстру кредитних історій потрібне створення матеріальної бази та програмного комплексу, а для його ведення потрібні додаткові витрати робочого часу. А отже для його створення буде необхідним виділення додаткових коштів та перерозподіл обов’язків працівників.
2.     Державний реєстр кредитних історій має бути створений при національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг — уповноваженої особи згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Однак найбільшу зацікавленість у такому реєстрі мають банківські установи, оскільки саме ними сформовано основну частку кредитних відносин в Україні.
Тому більш доцільним виглядає адміністрування державного реєстру кредитних історій Національним банком України. На цю обставину наголошує і Український кредитно-банківській союз у інформаційному зверненні щодо законопроекту № 10292.
3.     Внесені Законом зміни визначають державні та інші реєстри та бази даних як джерела формування кредитних історій. Бюро кредитних історій має право направляти запити та отримувати інформацію від держателів, адміністраторів таких реєстрів та баз даних. Проте в Законі відсутні посилання на обов’язок держателів, адміністраторів надавати інформацію, що є колізією законодавства.
Саме її автор законопроекту 10292 має на меті виправити, встановивши для Державної податкової служби обов’язок надавати інформацію про фізичних осіб, зокрема про доходи за останні чотири квартали.
Проте автор залишив поза увагою інші бази даних та реєстри, що можуть використовуватись для визначення фінансового стану та надходжень на користь суб’єкта кредитної історії (наприклад, спадковий реєстр, що міститиме інформацію про спадщину на користь суб’єкта кредитної історії). Отже, колізія законодавства щодо отримання інформації з інших реєстрів та баз даних залишиться.
4.     Результатом запровадження аналізованого Закону має стати створення єдиного Державного реєстру кредитних історій, який отримуватиме від кожного бюро кредитних історій інформацію про створення нової кредитної історії або внесення змін до вже сформованої. Обов’язок щодо формування кредитної історії покладено на бюро.
При цьому, інформація з Реєстру надається користувачам та суб’єктам кредитної історії на безоплатній основі у порядку, встановленому уповноваженим органом.
Бюро кредитних історій - це юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію. Діяльність бюро кредитних історій регулюється Господарським кодексом України та має на меті отримання прибутку, отримання інформації з бюро кредитних історій для користувачів є оплатним.
Тому може скластись ситуація, коли збирати та обробляти інформацію будуть бюро кредитних історій, а отримати інформацію про суб’єкта кредитної історії користувач (банківська установа, тощо) зможе безоплатно у державному реєстрі. Оскільки на адміністратора державного реєстру не покладено обов’язок самостійно збирати інформацію, з плином часу це може призвести до зникнення бюро кредитних історій як господарських утворень (їх діяльність стане збитковою) або до зміни порядку взаємодії між єдиним державним реєстром кредитних історій, бюро та користувачами.

В будь-якому випадку утворення централізованого державного реєстру є корисним як для користувачів (фінансових установ) так і для суб’єктів (юридичні, фізичні особи - позичальники). Для користувачів це є вигідним, оскільки достатньо звернення до одного органу для отримання всієї інформації, що надає можливість оцінити платоспроможність позичальника. Для суб’єктів створення такого реєстру надає можливість звернутись до адміністратора такого реєстру та отримати інформацію про те, де розміщена кредитна історія (історії) такого суб’єкта та яку інформацію містить. На сьогодні отримати таку інформацію для позичальника досить складно.

(с) Олефир Валерий
Опубликовано - Закон и Бизнес № 41 (2012)

Комментариев нет:

Отправить комментарий